Oferta Publică

Oferta Publică, în continuare – Acord cu “My APP- IT” SRL marca comercială înregistrată AllinOne (în continuare AllinOne) se consideră încheiat din momentul efectuării de către Utilizator a unei dintre următoarele acțiuni concludente:
•    Înregistrarea pe site-ul allinone.md (în continuare «Site»);
•    Înregistrarea comenzii de către Utilizator fără autorizare pe Site;
•    Înregistrarea comenzii prin telefon la numarul Contact Center AllinOne;

Prezentul Acord se echivalează cu contract întocmit în scris. Încheierea Acordului înseamnă că, Utilizatorul a făcut cunoștință cu  toate condițiile prezentului Acord și le acceptă complet, inclusiv acceptă de a da consimțământul AllinOne pentru prelucrarea datelor cu caracter personal al Utilizatorului în condiții, specificate în capitolul 13 al prezenturlui Acord, precum și în partea de a da consimțământul pentru primirea e-mail, sms și altor notificări cu conținutul informațional și publicitardin partea AllinOne.

1.    Obiectul Acordului Utilizatorului

1.1. AllinOne vă propune serviciile sale în condițiile, care fac parte din prezentul Acord.
1.2. Prezentul Acord poate fi modificat din partea noastră fără o notificare specială, redacția nouă a Acordului întră în vigoare după o zi din momentul plasării acestei, în cazul în care în redacția nouă a Acordului nu sunt prevăzute altele. Redacția nouă a Acordului este disponibilă pe pagina www.allinone.md/ro/user-agreement/

2.    Descrierea serviciilor

2.1.    AllinOne reprezintă un sistem informațional unic de comenzi, și propune Utilizatorilor oportunități largi pentru căutarea simplă și rapidă, precum și Comanda produselor, realizate de Partenerii AllinOne.
2.2.    AllinOne livrează toate produsele publicate pe Site, precum și primește de la Utilizatori mijloace bănești pentru plata Comenzilor. AllinOne este responsabil pentru livrarea pro-duselor.
2.3.    Serviciile de livrare a produselor Partenerilor AllinOne nu întră în costul produselor și sunt achitate separat.
2.4.    Pentru a folosi serviciile AllinOne, este necesar să aveți calculator, tableta, smartphone și acces la Internet (WWW).
2.5.    Utilizatorul poate înregistra Comanda desinestetător pe Site, sau prin prin telefon la numarul Contact Center AllinOne
2.6.    În cadrul unei Comenzi, Utilizatorul poate comanda produse etc. numai de la un Partener.

3.    Înregistrarea comenzii

3.1.    Utilizatorul înregistrează Comanda în sistem prin selectarea produselor în cadrul unui Partener AllinOne selectat.
3.2.    După întroducerea datelor sale: numele/prenumele, număr de telefon, adresa e-mail, adresa livrării, Utilizatorul finisează înregistrarea Comenzii, selectînd modul achitării. Condițiile și modul achitării sunt specificate în capitolul 4 al Prezentului Acord.
3.3.    După înregistrarea Comenzii, Utilizatorul așteaptă apelul operatorului Contact Center pentru confirmarea Comenzii. În cazul în care Utilizatorul nu răspunde la apelul operatorului sau telefonul Utilizatorului nu este disponibil, Comanda se considereă neconfirmată, și nu va fi primită pentru executare.

4.    Condiții de plată

4.1.    Utilizatorul achită Comanda și serviciile de livrare prin una din următoarele metode:
4.1.1.    Direct, la primirea Comenzii de la curierul serviciului de livrare AllinOne în numerar;
4.1.2.    Achitarea on-line pe Site-ul AllinOne, cu card bancar VISA/MasterCard, prin sistemul de plăți  S.A.«Moldova Agroindbank».
Posibilitatea achitării on-line cu card bancar este disponibilă numai pentru Utilizatorii înregistrați în zona autorizată a site-ului.

După înregistrarea comenzii, selectînd achitarea on-line, Utilizatorul va trece pe pagina plăților protejată S.A.«MoldovaAgroIndBank» ecomm.maib.md, unde el va trebui să întroducă datele cardului său bancar.
S.A.«MoldovaAgroIndBank» protejează și prelucrează datele cardului bancar al Utilizatorului după standardul PCI DSS. Transmiterea informației în portalul plăților se efectuează cu utilizarea tehnologiei de criptare SSL. Transmiterea ulterioară a datelor se efectuează prin rețele bancare închise, care au cel mai inalt nivel de fiabilitate. S.A.«MoldovaAgroIndBank» nu transmite datele cardului Utilizatorului către AllinOne sau altor părților terțe. Pentru autentificare adăugătoare a deținătorului cardului se folosește protocolul 3D Secure. În cazul în care Banca Utilizatorului suportă tehnologia dată, Utilizatorul va fi trimis pe serverul băncii pentru idenficare adăugătoare. Informații despre regule și metode identeficării adăugătoare Utilizatorul poate afla în Banca emitentă a cardului.
La finisarea procedurii de achitare on-line, Utilizatorul automat primește cecul electronic pe e-mail, specificat de către Utilizator la înregistrare.
S.A.«MoldovaAgroIndBank garantează securitatea prelucrării a Plăților On-line. Toate operațiunile cu carduri de plată sunt executate în conformitate cu cerințele VI-SA International, MasterCard și altor sisteme de plată. La transmiterea informației sunt utilizate tehnologii speciale de securitate a plăților on-line cu carduri, prelucrarea datelor se face pe serverul high-tech sigur al companiei de procesare.

4.2.    În cazul în care Utilizatorul nu este înregistrat în sistem, acesta poate achita Comanda numai curierului în numerar.
4.3.    AllinOne are dreptul să refuze Utilizatorului la înregistrarea Comenzii sub forma de plată " în numerar curierului" în cazul în care Comenzile Utilizatorului înregistrate anterior nu au fost livrate din vina Utilizatorului. Spre exemplu, Utilizatorul nu a deschis ușa sau nu a răspuns la telefon la momentul livrării Comenzii, sau Utilizatorul a specificat adresa livrării greșită sau inexistentă etc.

5.    Termenii și costul livrării

5.1.    Livrarea se efectuează în razele orașului Chișinău și suburbiile sale .
5.2.    Posibilitatea și costul livrării în suburbii necesită a fi concretizate cu operatorul, pentru fiecare Comandă separat.
5.3.    La momentul confirmării fiecărei Comenzi în parte, operatorul AllinOne anunță Utilizatorului termenii de livrare.
5.4.    Termenii de livrare depind de cantitatea și/sau complexitatea preparării produselor comandate, precum și de volumul de lucru al Partenerului de la care Utilizatorul a făcut Comanda. De asemenea termenii de livrare pot depinde de condițiile meteo și/sau alte circumstanțe ce nu depind de AllinOne și Partenerii săi.
5.5.    Costurile livrării în razele or. Chisinau și în suburbiile lui pot fi găsite la pagina: /ro/delivery
5.6.    După înregistrarea Comenzii și pînă la momentul transmiterii acestei în lucru (preparare) Utilizatorul are dreptul să se refuze de comandă fără penalități.
5.7.    La refuzul Comenzii după transmiterea acesteia în lucru (preparare) sau spre destinația adresei Utilizatorului, costul Comenzii și livrării se achită de către Utilizatorul în întregime.
5.8.    AllinOne poartă răspundere pentru siguranța Comenzii (integritate și completitudine) în timpul transportării.

6.    Primirea comenzii

6.1.    Utilizatorul este obligat să primească Comanda livrată de către curierul AllinOne.
6.2.    În cazul în care Utilizatorul a selectat modul de plată "în numerar curierului", Utilizatorul este obligat să achite în numerar pentru comandă și serviciul de livrare.
6.3.    Utilizatorul este obligat să verifice completitudinea și integritatea Comenzii în prezența curierului AllinOne.
6.4.    În cazul în care Utilizatorul nu a verificat Comanda în prezența curierului AllinOne, atunci AllinOne nu poartă răspundere pentru completitudinea și integritatea Comenzii.

7.    Condiții de returnare a mijloacelor bănești

7.1.    Mijloacele bănești pot fi returnate Utilizatorului în modul în care a fost efectuată achitarea pentru Comanda.
7.2.    Restituirea Utilizatorului mijloacelor bănesti se efectuiaza momentan integral sau parțial, în cazul în care partenerul AllinOne nu poate să realizeze complet sau parțial Comanda.
7.3.    Mijloacele bănești pentru Comanda și livrarea acestei nu se returnează în cazul în care Comanda nu a fost livrată nu din vina AllinOne (Utilizatorul nu a deschis ușa, nu a răspuns la apelul curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a specificat adresă incorectă sau inexistentă etc.). Mijloacele bănești nu se returnează în cazul în care Utilizatorul nu a verificat completitudinea și integritatea Comenzii la momentul primirii etc.
7.4.    În cazul refuzului Utilizatorului de la Comanda sau în cazul încălcării condițiilor Partenerilor AllinOne de realizare a produselor și/sau serviciilor, inclusiv dar fără a se limita: în cazul refuzului unilateral de realizarea produselor și/sau serviciilor, încălcarea condițiilor de livrare sau necorespunderea calității produselor și/sau serviciilor, inclusiv provocând efecte dăunătoare asupra sănătății etc., Utilizatorul este obligat în timp de 24 de ore din momentul livrării Comenzii să informeze AllinOne prin e-mail info@allinone.md despre refuzul său de la Comanda în forma scrisă.
În scrisoare trebuie să fie menționate următoarele: motivul returnării mijloacelor bănești, numărul Comenzii, actele ce dovedesc achitarea Comenzii, rechizitele bancare și datele buletinului: Numele și Prenumele în limba de stat și IDNP, adresa poștală  (neaparat cu index).
Partea, care cere returnarea mijloaceor bănești este obligată să reprezinte dovezi (certificate, fotografii și altele).
7.5.    Returnarea mijloacelor bănești, se efectuează de cătreAllinOne în termen de 1-5 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la Utilizator. Returnarea mijloacelor bănești va fi efectuată numai după ce va fi dovedit faptul încălcării. AllinOne nu poartă răspundere pentru reținerile băncii la returnarea mijloacelor bănești.
7.6.    Utilizatorul trebuie să ia în considerare faptul că la efectuarea transferului bancar, băncile pot percepe comision în calitate de plată a serviciilor de transfer a mijloacelor bănești.  AllinOne returnează doar mijloace bănești, achitate pentru produse și serviciile de livrare.

8.    Obligațiunile la înregistrarea și utilizarea site-ului

8.1.    Pentru a utiliza modul „achitare on-line”, Utilizatorul trebuie să fie înregistrat în sistem.
8.2.    Pentru a utiliza serviciile AllinOne, Utilizatorul își exprimă acordul să prezinte informația adevărată, exactă și completă la întrebările propuse în forma de înregistrare, să treacă procedura de înregistrare pe Site, completînd forma de înregistrare și exprimînd acordul cu condițiile Acordului prin confirmarea punctului «Eu accept condițiile Ofertei Publice».
8.3.    În cazul în care Utilizatorul prezintă informații false sau din partea AllinOne există motive că informațiile prezentate de Utilizator sunt false, incomplete sau incorecte, AllinOne are drep-tul  să suspendeze sau să anuleze înregistrarea Utilizatorului și să-l refuze în utilizarea ser-viciilor sale.
8.4.    În cazul în care, după părerea AllinOne, Utilizatorul încalcă oricare condiții Prezentului Acord, primul poate să suspendeze, să limiteze sau să oprească accesul la servicii. Încetarea prestării serviciilor nu limitează AllinOne în alte drepturi.

9.    Înregistrarea, parola și securitatea

9.1.    Utilizatorul poartă răspundere  pentru securitatea loghin-ului și parolei sale, precum și pentru toate acțiunile care vor fi efectuate pe AllinOne sub loghinul și parola sa.
9.2.    Utilizatorul acceptă că el este obligat imediat să informeze AllinOne despre oricare fapt de acces neautorizat sub loghin-ul și parola sa și/sau despre oricare încălcare a securității.

10.    Condiții de utilizare a materialelor plasate pe AllinOne

10.1.    Site-ul conține materiale protejate cu drept de autor, mărcile comerciale și alte materiale protejate de lege, inclusiv dar fără a se limita: texte, fotografii, imagini grafice.
10.2.    Întreg conținutul al Site-ului este protejat de dreptul de autor ca o lucrare, creată prin muncă colectivă în conformitate cu legislația  Republicii Moldova despre drepturile de autor și drepturile conexe.
10.3.    Utilizatorul se obligă să utilizeze Site-ul numai în scopuri legale.
10.4.    Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe Site și să nu transmită prin Site materiale cu caracter următor:
•    Care încalcă legislația, care conțin amenințări și ofense, care descridetează alte persoane, care încalcă drepturile omului pentru viața personală și ordinea publică, care poartă caracter de cenzură;
•    Care încalcă onoarea și demnitatea, drepturile și interesele altor persoane, protejate de lege;
•    Care contribuie sau conțin incitare la ură religioasă, rasială sau etnică, care conțin încer-cări de a instiga la ură sau incitarea la violență;
•    Precum și alte materiale, care contribuie alte persoane la comportament ilicit ,care prevede răspunderea penală, drept-civică  sau cel care în oricare mod încalcă dispozițiile legislației.
10.5.    Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe AllinOne și să nu transmită prin Site materiale care reprezintă publicitate fără acordul preliminar al AllinOne.
10.6.    Utilizatorul se obligă să nu încarce, să nu plaseze sau într-un alt mod să utilizeze pe Site orice materiale protejate de legislația despre proprietatea intelectuală (inclusiv dreptul de autor, legislația despre mărcile comerciale), precum și alte materiale protejate de legislația, fără acordul proprietarului al drepturilor pentru materiale protejate.

11.    Răspundere

11.1.   AllinOne poartă răspundere pentru calitatea produselor livrate.
11.2.    AllinOne poartă răspundere pentru siguranța Comenzii (integritatea și completitudinea) în timpul transportării la Utilizator.

12.    Drepturi de proprietate AllinOne

12.1.    Utilizatorul recunoaște și acceptă că serviciiile AllinOne și toate programele necesare, legate de acesteia conțin informații confidențiale, care sunt protejate de legislația Republicii Moldova despre proprietatea intelectuală și de alte legi internaționale. Utilizatorul acceptă să nu modifice, să nu vîndă, să nu răspîndească acest content și programe, în întregime sau parțial.

13.    Confidențialitate

13.1.    Datele personale ale Utilizatorului se prelucrează în conformitate cu Legea Republicii Moldova «despre protejarea datelor personale» №133 din 08.07.2011.
13.2.    La înregistrarea pe Site-ul AllinOne, Utilizatorul prezintă următoarele informații: Numele, adresa electronică, numărul de contact, adresa livrării.
13.3.    Prezentînd datele sale personale la înregistrarea Comenzii, Utilizatorul acceptă prelucrarea acestor de AllinOne, inclusiv în scopul executării de către AllinOne a obligațiunilor fața de Utilizator în cadrul prezentului Acord, în scopul informării  Utilizatorilor despre serviciile sale, în scopul promovării produselor și serviciilor AllinOne, efectuării anchetei electronice și sms, controlului acțiilor de marcheting, mentenanței clientela, organizării livrării produselor, petrecerea tombolei a premiilor între Utilizatori, controlul satisfacției Utilizatorului precum și calitatea serviciilor prestate de AllinOne.
13.4.    Sub prelucrarea datelor personale se înțelege orice acțiune (operațiune) sau complexul acțiunilor (operațiunilor), efectuate cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv colectarea, înscrierea, sistematizarea, acumularea, stocarea, actualizarea (modificare, update), extragerea, utilizarea, transmiterea (inclusiv transmiterea părților terțe, fără a exclude transmiterea transfrontieră, în cazul în care necesitatea în aceasta a apărut în timpul executării obligațiunilor) depersonalizare, blocare, eliminare, distrugerea datelor personale.
13.5.    AllinOne este în drept să transmită cu acordul Utilizatorului pe e-mail și/sau telefon mobil mesaje informative și publicitare. Utilizatorul este în drept să refuze primirea informațiilor date fără a explica motivul refuzului. Mesaje de serviciu, care informează Utilizatorul despre Comanda și etapele prelucrării a acestei sunt trimise automat, și nu pot fi respinse de către Utilizator.
13.6.    AllinOne este în drept să utilizeze tehnologia «cookies». «Cookies» nu conține informații confidențiale, și AllinOne este în drept să transmită informații despre «cookies» Partenerilor, agenților și părților terțe, care au acorduri încheiate cu AllinOne, pentru executarea obligațiunilor fața de Utilizator și în scopul statisticii și optimizării mesajelor publicitare.
13.7.    AllinOne primește informații despre adresa–ip a vizitatorului Site-ului www.allinone.md. Informațiile date nu sunt utilizate pentru identificarea persoanei. AllinOne nu poartă răspundere pentru datele, prezentate de Utilizator pe Site în forma publică.
13.8.   AllinOne este în drept să efectueze înscrierea convorbirilor telefonice cu Utilizator. AllinOne se obligă: să prevină încercările de acces nesancționat la informații, primite pe parcursul convorbirilor telefonice, și/sau transmiterea acestei către părțile terțe, care nu au importanța directă asupra executării Comenzii.

14.    Dispoziții generale

14.1.    Prezenul Acord este reglamentat de legislația Republicii Moldova.
14.2.    Toate litigiile şi divergenţele asupra Acordului sunt soluționate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
14.3.    Nimic în Acord nu poate fi înțeles ca stabilire între AllinOne și Utilizator a unor relații de prietenie, relații de activitate comună, relații de recrutare personală, sau unor alte relații care nu sunt prevăzute de prezentul Acord.

15.    Rechizite și contacte

"My APP- IT" SRL

  • IDNO: 1016600039129
  • BIC : MOBBMD22
  • IBAN MDL: MD68MO2224ASV20337377100
  • Mobiasbanca-OTP Group S.A.
  • Adresa Jurudica: Mun.Chisinau bd.Grigore Vieru 22/2
  • Adresa fizica: Chisinau bd. Grigore Vieru 22/2
  • Call-centru: +373 22 121 221
  • E-mail: info@allinone.md
Română